среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Stawianie balaski PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Ploty z plastyku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie plastykowe na plot i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu i planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji sztachetki PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, jak zamierzane plot PVC na plot i bramę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak proponowane ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий